Predstavitev projekta

Arboretum Volčji potok in Turistično društvo Volčji Potok – Rudnik sta združila moči in pri LAS »Srce Slovenije« prijavila in pridobila projekt Sadje z Volčjega Potoka in Rudnika. Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, njegov nosilec pa je Arboretum Volčji Potok.

cropped-1b.jpg

Po pogodbi o sofinanciranju št. LAS-11/2012-I/p je bil projekt 21.2.2013 uvrščen v Prvi načrt izvedbenih projektov LAS “Srce Slovenije”. Po predlogu za podaljšanje se projekt zaključi 30.11.2014.

1a

Namen projekta je tesneje povezati Arboretum s krajem, v katerem leži. Kraj ima sadjarsko tradicijo, ki s sadovnjaki in sadnim drevjem pomembno oblikuje videz kulturne krajine. Da bi to krajino ohranili, je potrebno sadno drevje vzdrževati in nadomeščati. Ker ima vsaka dejavnost, tudi sadjarstvo, ekonomske temelje, pri sadjarstvu ne sme biti drugače. Arboretum Volčji Potok želi podpreti krajane pri prodaji sadja in izdelkov iz sadja. V skladu z duhom časa dajemo prednost naravi prijaznim načinom gojenja sadja, predelave in skladiščenje sadja. Projekt je izobraževal z delavnicami in predavanji, ozaveščal vaščane in vključeval različne skupine krajanov. Projekt se uradno zaključi 30. novembra 2014 in ta razstava je poročilo o ugotovitvah in opravljenem delu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s